Eindtaak

 Kind in de oorlog

Inmiddels heb je zeven opdrachten over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Daarvan heb je waarschijnlijk veel geleerd, daar heb je in opdracht zeven al naar gekeken. Al deze informatie ga je nu gebruiken om deze eindopdracht te maken.

Opdracht:

Schrijf een verhaal  over een kind van je eigen leeftijd in de Tweede Wereldoorlog.

Nodig:

Stap 1.

Stel je voor dat je een kind in de Tweede Wereldoorlog bent. Wat zou jij aan de wereld willen vertellen? Ben je een joods kind? Of juist een kind van een NSB-er? Hadden jullie thuis onderduikers? Schijf van tevoren alvast op wie je bent en wat je wilt vertellen.

Voor het schrijven van dit verhaal kun je het filmpje hieronder als bron gebruiken. Verder kun je natuurlijk alle bronnen die je vindt bij “infobronnen” gebruiken!

Stap 2.

Schrijf een kladversie van je verhaal. Voor informatie kun je kijken naar de uitwerkingen van de opdrachten die je eerder maakte! Natuurlijk mag je ook op internet zoeken naar extra informatie.

Stap 3.

Controle moment: laat je verhaal lezen aan een klasgenoot en praat samen over hoe je verhaal in elkaar zit. Welke tips geeft je klasgenoot? Wat zou je zelf nog graag willen veranderen?

Stap 4.

Ga je verhaal bijschaven, maak gebruik van de tips die je kreeg in stap 3 en let ook wat extra op je spelling en hoofdletters en punten.

Stap 5.

Lees je verhaal nog een keertje door, eventueel kun je nog een keer een klasgenoot vragen om je verhaal te lezen.

Stap 6.

Type je verhaal netjes uit  en doe het samen met de kladversies bij de eerste zeven opdrachten. Alle opdrachten samen lever je in een mapje in bij je leraar.

Filmpje "Onderduiken - Waarom?"