Taak 2

Tijdbalk

Bij deze opdracht ga je een eigen tijdbalk maken. Je gaat zelf informatie zoeken over de belangrijkste gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Bijv. de bezetting en bevrijding. Jij gaat op zoek naar nog meer belangrijke gebeurtenissen, onder bronnen kun je een aantal bronnen vinden die je eventueel zou kunnen gebruiken. Je gaat minimaal tien belangrijke gebeurtenissen op zoeken die jij belangrijk vindt.

Op een tijdbalk moet je in één blik kunnen zien wat en wanneer er op een bepaald tijdstip is gebeurd. Zorg er dus voor dat je in één zin op de tijdbalk zet wat er gebeurt is en wanneer dit was. Dus zet er een datum bij. Daarnaast mag je bij elke gebeurtenis een plaatje opzoeken die bij de gebeurtenis past. Dit plaatje komt ook op de tijdbalk, dus zorg ervoor dat het een duidelijk plaatje is.

Opdracht:

Je gaat een tijdsbalk maken van 10 belangrijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.

Nodig:

•    Computer

•    Tekenpapier

•    Schaar

•    Liniaal

•    Pen/potlood

•    Lijm

Stap 1.

Lees eerst alle stappen door. Als je van te voren vragen hebt, kun je deze aan je leerkracht stellen.

Stap 2.   

Ga op internet opzoek naar belangrijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Heb je een belangrijke gebeurtenis gevonden, typ dan de datum over en zet er in één zin bij wat er precies is gebeurt. Zoek er een plaatje bij. Ga zo door tot je minimaal 10 gebeurtenissen hebt gevonden, of totdat jij denkt dat je genoeg gebeurtenissen hebt.

Stap 3.    

Zet alle informatie op zo weinig mogelijk papier. Na het printen knip je alles toch weer in stukjes uit. Print het document uit. Knip alles uit.

Stap 4.    

Maak een tijdbalk van het tekenpapier. Dit kun je doen door er dikke stroken van te knippen en deze achter elkaar te leggen en vast te plakken met lijm. Leg alle gebeurtenissen op chronologische volgorde. Dus leg de gebeurtenis die eerst kwam aan het begin en de gebeurtenis die als laatste plaats vond, leg je aan het einde. Wanneer je alles op de goede plek hebt gelegd, plak je alles op.

Stap 5.    

Als je alles opgeplakt hebt, ga je nog een keer goed kijken of alles goed op z’n plek ligt. Ligt alles op z’n plek? Bewaar je opdracht samen met de andere opdrachten in je map. Als je wilt kijken waar de leerkracht op gaat beoordelen, kijk dan onder het kopje beoordelen. Daar vindt je de beoordeling die bij deze opdracht hoort.

Filmpje "Staakt! Staakt! - De Februaristaking"